InspirationLifestyleNiki Deligiorgi

Je Shumë UNIKE Për Të Krahasuar Veten!

Niki Deligiorgi

Nga Nounou Niki Deligiorgi

*English version below

Përshëndetje zonja dhe zotërinj!

Meqënse është dita e grave sot, kam dashur të shkruaj për krahasimet, sepse është diçka që ne të gjithë bëjmë, por kryesisht ne femrat. Ne ishim të kushtëzuara ta bënim këtë që kur ishim shumë të vegla, në të njëjtën mënyrë si burrat që ishin të kushtëzuar të mos qajnë sepse “djemtë nuk qajnë”.

Ne e krahasojmë veten duke harruar se jemi të përsosur në papërsosmëritë tona. Është e lehtë të biesh në këtë kurth të krahasimit, sepse jemi të bombarduara me vajza “perfekte” në reklama, revista, filma, Instagram etj. (Fajtore) dhe harrojmë se ato vajza as nuk duken kështu dhe madje edhe nëse bëjnë, do të duan të kenë diçka që juve keni. Ndoshta sytë tuaj, buzëqeshja juaj, personaliteti juaj, qëndrimi juaj, familja juaj, jeta juaj, miqtë tuaj, talentet tuaja, zemra juaj, truri juaj apo ndonjë gjë tjetër që nuk mund ta kuptoni sa të bekuar jeni që i keni.

Vetja jonë meriton të pranohet ashtu siç është. Afirmimet pozitive janë një mënyrë e mire për të filluar ditën tuaj. Shkoni para pasqyrës dhe jepni vetes disa komplimente! Merrni një stilolaps dhe një letër dhe shkruani të gjitha gjërat që ju pelqen te vetja Juaj, për shembull: Unë jam funny, unë jam e bukur, unë jam e zgjuar, unë jam i gjithë Universi duke përjetuar veten!

Mos u shqetësoni nëse nuk i besoni disa prej gjërave të bukura që ju dalin në kokë. Nënvetëdija juaj nuk di të dallojë të drejtën nga e gabuara, kështu që ju keni fuqinë për të ndryshuar bindjet tuaja nëse i përsërisni ato për një periudhë të gjatë kohore. Kjo nuk është narcisististe. Kjo është pjesë e DASHURISË së pastër qe duhet ti dhurojmë vetes! ❤

 

You are TOO unique to compare yourself!

Hello ladies and gentlemen, as it is women’s day today, I wanted to write about comparison because it is something we all do but mostly us women. We are conditioned to do so since we were very young the same way men were conditioned to not cry because “boys don’t cry”.

We compare ourselves forgetting that we are perfect in our imperfections. It’s easy to fall into this trap of comparison because we are bombarded with “perfect” girls in commercials, magazines, movies, Instagram etc (guilty)  and we forget that those girls don’t even look that way and even if they do, they would love to have something that you have because they too are conditioned. Maybe your eyes, your smile,your laugh, your personality, your attitude, your family, your life, your friends, your talents, your heart, your brain or anything else that you cannot realise how blessed you are that YOU have. Our self DOES deserve to be loved and accepted the way it is.

Positive affirmations are a great way to start your day. Go in front of the mirror and give yourself some compliments! Take a pen and a paper and write down all the things you love about yourself, for example: I’m funny, I’m lovely, I’m smart, I’m beautiful, I’m the whole universe experiencing itself! Don’t worry if you don’t believe some of the beautiful things that come up in your head. Your subconscious mind does not know how to distinguish right from wrong, so you have the power to change your beliefs if you repeat them for a long period of time. This is not narcissistic this is part of SELF LOVE.

You’re worthy! Yes YOU are ❤

Tags : featured

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of